Uitreiking Gouden Mispel 2014

De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De onderscheiding De Gouden Mispel is in 2006 door VNC in het leven geroepen en wordt vervaardigd door kunstenaar Frans van Hintum.
De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen.De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap.

Roel heeft in 2014 de Gouden Mispel gewonnen voor de ontwikkeling en aanleg met veel liefde en zorg van een natuur- en cultuurrijk landgoed dat reeds velen tot inspiratie is geweest.