Curcussen op de Langakkers

Regelmatig worden op de Langakkers cursussen, rondleidingen en workshops georganiseerd,